Przekaźniki kontroli faz  

Przekaźniki kontroli faz przeznaczone są do zabezpieczania silników  elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej  w  przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, oraz zmiany kolejnośći podłączenia faz grożącymi nieprawidłową pracą lub zniszczeniem silnika.

Czujniki zaniku fazy

CZF

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1Z.

CZF-B

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1Z.

CZF-BR

Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

CZF-BS

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

CZF-BT

Z regulowanym czasem zadziałania. Styk 1×NO/NC..

CZF-310

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

CZF-311

Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

CZF-312

Bez opóźnienia zadziałania. Styk 1P.

CZF-331

Z dwoma separowanymi stykami. 2×1P.

CZF-333

Bez przewodu neutralnego. Styk 1P.

do góry

Czujniki kolejności i zaniku fazy

CKF

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1Z.

CKF-B

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1Z.

CKF-BR

Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

CKF-BT

Z regulowanym czasem zadziałania. Styk 1NO/NC.

CKF-316

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

CKF-317

Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

CKF-318

Czujnik kolejności i zaniku fazy. Bez przewodu neutralnego.

CKF-337

Bez przewodu neutralnego. Styk 1P.

do góry

Czujniki zaniku fazy z kontrolą styków stycznika

CZF2

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1Z.

CZF2-B

Ze stykiem 1Z pod napięciem sieci.

CZF2-BR

Ze stykiem 1Z pod napięciem sieci.

CZF-332

Ze stykiem separowanym 1P.

do góry

Nowości produktowe

Representatives