PLC MAX H04

Z komunikatorem GSM (SMS, CLIP, IVR+DTMF) + menu konfiguracyjne.

  


MAX H04 jest jednym z nielicznych sterowników umożliwiający podłączenie i korzystanie z niego bez udziału elementów programowania. Dzięki specjalnemu programowi konfiguracyjnemu H04 Config użytkować może go każdy, kto nie chce poznawać języków i skomplikowanych procedur programowania sterowników PLC.
    

Przeznaczenie
Sterownik MAX H04 jest swobodnie programowalnym logicznym sterownikiem (PLC) z wbudowanym komunikatorem GSM. Przeznaczony jest do rozwiązywania szerokiej skali zadań kierowania procesami technologicznymi i wymiany danych poprzez sieci telefonii komórkowej GSM 900/1800 w trybie SMS. Dzięki uniwersalnej konstrukcji sterownik znajduje zastosowanie jako kontrola stanów pracy urządzeń, zdalne sterowanie, element kontroli, sterowania i nadzoru urządzeń automatyki przemysłowej małego i średniego stopnia zaawansowania technologicznego.
       

Infrastruktura
Sterownik pracuje w sieci łączności komórkowej GSM 900/1800 dowolnego operatora (brak blokady simlock). Jednym z podstawowych warunków wykorzystania komunikatora GSM sterownika jest istnienie odpowiedniej infrastruktury. Aby komunikator mógł wykonywać połączenia i realizować zadane funkcje musi posiadać aktywną kartę SIM, umożliwiającą wykonywanie usług łącznościowych u wybranego operatora sieci komórkowej.
     

PROGRAM KONFIGURACYJNY H04 Config 
Program pozwala ustawiać funkcje sterownika, konfigurować typ wejść, ustanawiać określone funkcje wyjściom, definiować funkcje regulatorów, podawać numery telefonów, na które maja być wysyłane powiadomienia, ustanawiać blokady dostępu oraz podawać parametry wykonawcze dla realizacji konkretnych zadań.

 


   

Funkcje:
- zdalne sterowanie ON/OFF wyjściami przekaźnikowymi i cyfrowymi za pomocą komend SMS
- zapytania i automatyczne odpowiedzi SMS i poprzez menu głosowe o stan wejść cyfrowych, analogowych oraz wyjść sterownika
- powiadomienia SMS i głosowe na telefon użytkownika o zmianach stanu wejść analogowych i cyfrowych 
          SMS: "Alarm! Temperatura przekroczona!"
          VOICE: warning
- funkcja CLIP (wdzwanianie) - bezkosztowe sterowanie wyjściem
- pomiar temperatury lub innych wartości za pośrednictwem wejść analogowych
- możliwość definicji skali, progu zadziałania i histerezy dla wartości mierzonej (funkcja regulatora dwustanowego)
- lista numerów telefonów uprawnionych do sterowania
- hasło dostępu
- zegar astronomiczny
- menu użytkownika - lista parametrów do ustawienia, np. próg alarmu temperatury, itp.
- status wejść iwyjśc na ekranie lcd
    

                                         
    
 

Zasoby programowe 
Pamięć wewnętrzna aplikacji [Forth]: 30kB 
Pamięć wewnętrzna rejestracji [Logger]: 1,1MB 
Stałe całkowite [CONSTANT]: bez ograniczeń 
Stałe matematyczne [FCONSTANT]: bez ograniczeń
Zmienne całkowite [VAR]: 128 
Zmienne matematyczne [FVAR]: 64 
Zmienne bitowe [FLAG]: 128 
Niezależne timery: 64      
    

Funkcje programowe
komunikacja SMS (SMS wejściowe i wyjściowe) 
wdzwanianie (CLIP) 
menu głosowe (IVR)
wybór tonalny (DTMF)
operacje matematyczne liczb całkowitych 
operacje matematyczne liczb zmiennoprzecinkowych 
operacje logiczne bitowe 
formatowanie tekstu 
rejestracja danych
    

Funkcje

ZDALNE POWIADOMIENIA 
Funkcje zdalnego powiadamiania to komunikaty głosowe lub SMS o stanie pracy lub parametrach sterowanego systemu na telefon komórkowy użytkownika [warning]. 

MENU GŁOSOWE IVR (odtwarzane pliki dźwiękowe typu .wav) 
Pozwala na zdalne sterowanie w trybie standardowego połączenia głosowego z wykorzystaniem funkcji systemu DTMF (wybór opcji poprzez naciśniecie żądanego przycisku klawiatury telefonu). Przykład menu definiowango [ user_menu].

KOMENDY SMS (wejściowe SMSy) 
Standardowe i zdefiniowane komendy języka ForthLogic, które są bezpośrednio realizowane przez sterownik, np. 1 1 DO! lub OGRZEWANIE-ON. POWIADOMIENIA - funkcja błyskawicznych informacji głosowych [warning] lub SMS [np. „Uwaga! Zmiana stanu na wejściu …”]  wysyłanych na telefon użytkownika o zmianie stanu wejść cyfrowych lub analogowych.

REJESTRATOR
Autonomiczny rejestrator zapisuje dane w jednym z dwóch trybów: 
- tryb interwałów - dane są sczytywane w równych, ustalonych odstępach czasu;  
- tryb zdarzeń - dane są utrwalane wyłącznie przy zaistnieniu jakichkolwiek zmian w stanie logicznym wejść/wyjść;
Dane są zapisywane w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub na karcie SD w postaci pliku tekstowego.
Dla trybu interwałów i zdarzeń dane są zapisywane szeregowo w postaci tekstu: 
13:04:39|19/03|18.4 13.8|353  0000  0000  0000 | 01010100|0100|110 
godz. | data |  nap. zas. / nap. bat. | we. analog. x4 | we. cyfrowe | wy. cyfrowe | wy. przekaź. |

ZEGAR SYSTEMOWY 
Zegar systemowy realizowany jest w dwóch formatach: UTC oraz UNIX. Pozwala powiązać zdarzenia logiczne z konkretną godziną i datą. Nie ma zasilania wewnętrznego, dlatego do podtrzymania pracy zegara czasu rzeczywistego należy stosować akumulator. Sterownik posiada funkcję automatycznej zmiany czasu letni/zimowy z możliwością jej wyłączenia, nastawę strefy czasowej oraz automatycznej korekty czasu w sekundach.      

ZASILANIE REZERWOWE 
Zasilania rezerwowe realizowane jest za pomocą zewnętrznego, hermetycznego akumulatora żelowego 12V. Optymalna pojemność 1,3Ah. Moduł zasilania z wbudowaną ładowarką akumulatora prowadzi stały nadzór nad stanem naładowania akumulatora i doładowuję go automatycznie podczas obecności napięcia zasilania głównego.      

PORT KOMUNIKACYJNY RS-485 i PROTOKÓŁ MODBUS RTU 
Sterownik ma zaimplementowany standardowy protokół Modbus RTU. Komunikacja przez port RS-485 odbywa sie zgodnie ze ustawionymi fabrycznie parametrami: Tryb pracy: master; liczba bitów na sekundę: 9600; bity danych: 8; parzystość: brak; bity startu: 1; bity stopu: 2. Funkcje programowe pozwalają realizować następujące kody poleceń: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16.      

STATUS WE/WY 
Ekran statusu wejść i wyjść pozwala na optyczną orientację stanu pracy sterownika, informuje o wersji oprogramowania firmware, dostępnej pamięci oraz parametrach napięć zasilania.

 
    

BLOKADA DOSTĘPU 
Sterownik pozwala ustawić blokadę przed nieupoważnioną ingerencją w pracę systemu w postaci hasła ogólnosystemowego dostępu (15 znaków). Hasło to działa przy wejściu w okno terminalu w trybie pracy dialogowym. Przy ustawionej blokadzie praca ze sterownikiem w trybie dialogowym (terminalowym) jest zablokowana.

MIKROFON 
Wejście mikrofonu elektretowego. Pozwala na odsłuch „na żywo” podczas połączenia głosowego.

WYJŚCIE GŁOŚNIKOWE 
Wyjście audio. Pozwala odtwarzać pliki .wav przez zewnętrzny głośnik.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 
Interfejs użytkownika składają się z graficznego kolorowego ekranu, diody LED, klawiatury i generatora sygnałów dźwiękowych, które wraz z tekstowym menu konfiguracyjnym pozwalają parametryzować pracę sterownika. Sterownik posiada aplikację menu głosowego [plik K1], aktywowanego z poziomu menu konfiguracyjnym (istnieje także możliwość zaprogramowania własnego menu głosowego z wykorzystaniem języka programowania ForthLogic). Wszystkie te elementy tworzą nowoczesny i dynamiczny sposób komunikowania się z użytkownikiem.
 


    

FUNKCJE DODATKOWE
Blok „Funkcje dodatkowe” - zawiera tekstowe submenu tworzone w trybie programowania w języku ForthLogic na indywidualne potrzeby użytkownika. Służyć ono może do uruchamiania dodatkowych aplikacji, ustawianiu i edycji parametrów pracy, tworzenia szybkich skrótów konfiguracyjnych, itp. Menu może zawierać do 8 funkcji.


     

OKNO DRUKOWANIA
Pole projekcji parametrów i komunikatów o stanie pracy sterownika lub współpracujących z nim urządzeń.


    
    

Programy narzędziowe
Za realizację zadań i interpretację programu w języku ForthLogic odpowiedzialny jest system sprzętowo-programistyczny zwany forth-systemem. Model obliczeniowy leżący u podstaw języka ForthLogic składa się ze stosów, globalnych zmiennych, słownika, buforu wejściowego i buforu wyjściowego. Język ForthLogic pozwala opisywać procesy przebiegające równolegle i funkcjonuje w środowisku wielozadaniowym.

Notpead++PuTTY
Interaktywne środowisko programowania i tworzenia aplikacji dla sterowników MAX w języku ForthLogic złożone z edytora tekstowego, programu terminalowego oraz programu ForthLogic Programmer zapewniającego dwustronną komunikację miedzy komputerem PC i sterownikiem MAX. Dane środowisko pozwala tworzyć skrypty w jezyku ForthLogic, programować sterowniki MAX oraz komunikować się ze sterownikiem w trybie terminalowym. 

MAX LadderSOFT
Program  pozwala w prosty sposób na zamianę schematu „przekaźnikowego” na język programowania sterownika. Program umożliwia: tworzenie i edycję aplikacji za pomocą języka schematów drabinkowych [LAD]; sprawdzenie poprawności konstrukcji schematu; bezpośrednią komunikacje sterownika z komputerem; wgrywanie aplikacji do pamięci sterownika.

HIPERTERMINAL
Bezpośrednią pracę z systemem sterownika nazywamy trybem dialogowym. Wyróżniamy dwa typy pracy dialogowej: terminalowy i zdalny. Tryb terminalowy to praca z programem typu hiperterminal (połączenie MAX-PC przewodem USB). Tryb terminalowy przede wszystkim wykorzystujemy przy nauce programowania, rozwiązywaniu zadań programistycznych lub rozwiązywaniu zaistniałych problemów w pracy sterownika. Tryb zdalny to praca sterownika z telefonem za pośrednictwem SMS-ów. W trybie tym ekran telefonu spełnia podobne funkcje jak okno terminalu na monitorze komputera. Tryb zdalny w sposób oczywisty wykorzystujemy do zdalnego sterowania urządzeniami podłączonymi do sterownika.
   

Dane techniczne

wejścia cyfrowe DI 4
wejścia analogowo-cyfrowe AI/DI 4
wyjścia cyfrowe DO 4
wyjścia przekaźnikowe 3×1P [<5A]
modem GSM 2G
port SD do 32GB
port microUSB 1
port RS485 1
protokół komunikacyjny Modbus RTU
zasilanie 9÷30V DC
pobór mocy <8W
temperatura pracy  -10÷50°C
przyłącze  zaciski śrubowe 1,5mm² 
wymiary  110×79×40mm
masa  0,22kg
montaż  do powierzchni płaskiej

 

  


Wsparcie techniczne
k.goslawski@fif.com.pl
tel. +48 600231222
     


 

 


 


Pliki do pobrania:
Zdjęcie

Schemat

MAX H04

Dodatki

MAX LadderSOFT

MAX LadderSOFT

Notepad++PuTTY Programmer

Notepad++PuTTY Programmer